Vuosiloman kertyminen laskuri / Lomapäivät

Vuosiloman kertyminen laskurin avulla voit laskea lomapäivien määrän yksityisellä tai kunta-alan (KVTES) mukaisesti, riippuen siitä missä työskentelet.

Laskuri noudattaa tyehtosopimuksien mukaisia loman määrääntymis arvoja. Joissain tapauksissa saattaa olla myös paikallisia sopimuksia lomapäivien määräytymisissä, kuten esimerkiksi TEHY:llä.

Lomapäivälaskuri

Vuosiloman kertyminen laskuri laskee paljonko vuosilomia kertyy kunta-alalla ja yksityisellä sektorilla.

Vuosilomien määrä

Vuosiloman kertyminen on osa työsuhde-etuuksia ja se on suunniteltu tarjoamaan työntekijöille lepoa ja palautumista. Loman määrä perustuu lakiin, työehtosopimuksiin ja työsopimuksen ehtoihin, ja se lasketaan useimmiten työssäolokuukausien perusteella. Vuosiloman perusajatus on, että mitä kauemmin olet työssä, sitä enemmän lomapäiviä kertyy. Tämä kannustaa pitkäaikaista sitoutumista työpaikkaan ja tarjoaa palkkion työssä pysymisestä.

Vuosilomien kertyminen

Suomessa lomapäivät kertyvät tyypillisesti seuraavasti: ensimmäisen työvuoden aikana jokainen työssäolokuukausi tuo työntekijälle 2 arkipäivää lomaa. Tämä muuttuu 2,5 päiväksi per kuukausi, kun työsuhteen kesto ylittää vuoden. Näin ollen, työntekijä, joka on ollut työssä kokonaisen lomanmääräytymisvuoden, on oikeutettu keskimäärin 30 päivän vuosilomaan. Lomapäivien määräytymisjakso alkaa pääsääntöisesti aina 1.4 ja loppuu seuraavana vuonna 31.3.

Kunnallisella puolella vuosilomat kertyy hieman erilailla, kun yksityisellä sektorilla ja lomapäivien määrä on usein pidempi (max 38pv). Lisäksi kunnallisella puolella ei lasketa lauantaita mukaan toisin kuin yksityisellä sektorilla.

Vuosilomien muuttaminen rahaksi

Joissakin tilanteissa, kuten työsuhteen päättyessä, käyttämättä jääneet lomapäivät voidaan muuttaa rahalliseksi korvaukseksi. Tämä lomakorvaus lasketaan tietyillä perusteilla, jotka voivat sisältää esimerkiksi keskimääräisen päiväpalkan ja kertyneiden lomapäivien määrän. 

Yritykselle on kalliimpaa maksaa lomapäivät rahana, joten siksi usein myös lomarahat saa pitää halutessaan vapaana, jos tilanne sen sallii.