Osituslaskuri

Osituslaskurin avulla saat helposti laskettua esimerkiksi kunkin henkilön osuuden. Voit myös muuttaa osuuksia. Piirakka kaavio helpottaa ja selkeyttää osuuksien tarkastelua. Osituslaskuria voit käyttää myös moneen muuhunkin tarkoitukseen, kuten esimerkiksi päivän aikatauluttamiseen tai projektin laadintaan. 

Osituslaskuri

Tulokset

Kuinka jaat osuudet osituslaskurilla

Ensin voit kirjoittaa vapaa valintaisen otsikon, mikä kuvaa mielestäsi parhaiten ositus tapahtumaa. Kokonaismäärä tarkoittaa sitä summaa tai määrää mistä ositus tehdään. Esimerkiksi voit laittaa 1000. Voit kirjoittaa mitä yksikköä kokonaismäärä on. Esimerkikis €, euro, kpl, litra jne.

Osuuden jakajaksi voit sitten nimetä ketkä kaikki osuuden jaossa on mukana. Lisää nimet yksitellen. Kun olet kaikki tarvittavat osuuden jakajat nimennyt, niin voit vielä muuttaa osuuksia ja tämän jälkeen lukita kunkin osuuden määrän erikseen. Kun jokin osuus lukitaan, niin silloin se arvo pysyy samana ja muut muuttuvat edelleen.

Aikataulun laadinta osituslaskurin avulla

Osituslaskurin avulla on helppo laatia esimerkiksi päiväohjelma, jos on tarpeen jakaa päivä osiin. Alemmassa kuvassa esimerkki miten päivän voi osituslaskuria voi käyttää tähän tarkoitukseen. Samaan tapaan voit käyttää laskuria myös esimerkiksi projektin suunnitteluun tai muuhun vastaavaan.

Päiväohelman laadinta osituslaskurin avulla

Mitä muuta osituslaskurilla voi tehdä

Alla muutama esimerkki missä voit käyttää apuna osituslaskuria 

Kustannusten jakaminen
Mökin vuokraus kustannusten jakaminen
Päivittäisten kilokalorien seuranta