Ohmin laki laskuri

Ohmin laki on sähkötekniikan peruskäsitteitä, minkä avulla pystyy laskemaan jännitteen, virran ja vastuksen. Tämä helppo kaava kannattaa opetella, jos sähköala vähänkin kiinnostaa.

Ohmin laki lasketaan kaavalla U = RI, missä U on jännite (V), R on resistanssi eli sähkövastus (Ω) ja I on virta (A). 

Ohmin laki laskurimme avulla saat laskettua nämä kaikki helposti. 

Resistanssin laskeminen

Resistanssi eli tunnetummin sähköinen vastus tarkoittaa johtimen tai muun piiriosan kykyä vastustaa sähkövirtaa. Resistanssin tunnus on R ja mittayksikkö on ohmi Ω. Resistanssiin vaikuttaa muun muassa johtimen pituus, paksuus, sekä materiaali. Resistanssi lasketaan kaavalla R=U/I

Sarjaan kytketyt vastukset

Kokonaisresistanssi saadaan, kun lasketaan yhteen kaikki yksittäiset vastukset

Rinnan kytketyt vastukset

Kokonaisresistanssin käänteisluku saadaan, kun lasketaan yksittäisten vastusten käänteislukujen summa

Rinnakkain kytkettyjen vastusten kokonaisresistanssi.

Sähkövirran laskeminen

Virta I lasketaan ohmin laissa kaavalla I = U/R. Virran yksikkö on A (ampeeri). Virta siis saadaan kun tiedetään resistanssi ja jännite.

Esimerkki. Mikroaaltouunin virran kulutus

Tiedetään, että mikroaaltouunin vastus eli resistanssi on 44,2 ohmia ja jännitteen suuruus 230V. Lasketaan I = 230V / 44,2 ohmia. Mikroaaltouunin virrankulutukseksi saadaan tällöin 5,2A. 

Jännitteen laskeminen

Jännite U lasketaan kaavalla U=RI. Eli kertomalla vastusarvo R ja virta I saadaan jännite U.

Lisää tietoa ohmin laista ja sähköpiireistä