Yrityksen hinnoittelu ja arvon määritys laskuri

Yrityksen hintaa tai arviota voi määrittää usealla eri menetelmällä. Yhtä ainoaa tai oikeaa yrityksen hintaa ei ole vaan yrityksen hinta voi riippua hinnan määrittäjän asemasta ja hänen olettamuksestaan. Lisäksi pitää ottaa huomioon yrityksen brändi arvo, sekä tulevaisuuden näkymät. Yrityksen hinnoittelu laskurillamme voit laskea yrityksen arvon kolmella eri tavalla.

Substanssiarvo

Yrityksen substanssiarvo on yrityksen varojen ja velkojen erotus. Substanssiarvo kertoo sen, mikä on yrityksen tuotannontekijöiden hinta miinus velat. Substanssiarvo on yleensä alhaisin hinta mikä yrityksestä kannattaa maksaa. Tausta-ajatuksena on siis selvittää mikä on yritykseen jäävä euromäärä sen jälkeen, kun yrityksen kaikki tuotannontekijät on muutettu rahaksi ja kaikki velat on maksettu pois.

Keskeiset kohdat substanssiarvoa määritellessä

Omaisuus

Maa-alueet ja tontit, rakennukset ja tiloihin liittyvät osakkeet, koneet- ja kalusto, laitteet, tietojärjestelmät, vaihto-omaisuus, sekä muut osakkeet, arvopaperit ja saamiset.

Velat ja vastuut

Pitkäaikaiset velat, lyhytaikaiset velat, sekä muut mahdolliset velat, vastuut ja sopimukset.

Tuottohinta

Yrityksen tuottohinta perustuu tulokseen minkä yritys arvioi tulevaisuudessa saavansa. Hinta määräytyy sen mukaan kuinka paljon yritys järkevällä aikajänteellä tuottaa sellaista tulosta, jonka ostaja voi ottaa yrityksestä ulos. Tuottohinta on yleensä parempi mittari yrityksen hinnan määrityksessä, kuin menneen ajan hinnan määritys.

Leijonan luola

Leijonan luola televisio ohjelma on tullut tutuksi ympäri maailman. Ohjelmassa tunnetut sijoittajat sijoittavat lupaaviin yrityksiin omaa rahaansa. Yrityksen arvon määritys on ohjelmassa avain asemassa, koska yrittäjät myyvät osuuksiaan omista yrityksistään. Usein ohjelmassa näkeekin kuinka yrittäjät ylihinnoittelevat yrityksensä perustuen tulevaisuuden olettamuksiin.

Tunnetuin näistä ohjelmasarjoista on Suomen televisiossakin pyörivä yhdysvalloissa vuodesta 2009 esitetty Shark Tank. Alunperin ohjelman formaatti on nimeltään Dragons’ den, mikä taas juontaa juurensa Japanilaisesta Money Tigers ohjelmasarjasta (2001).

Ensimmäinen Suomen versio kyseisestä ohjelmasta oli nimeltään Leijonan Kita mitä esitettiin vuonna 2007. Leijonan kidassa sijoittajina toimivat mm. Topi Sukari, Eero Lehti, Kyösti Kakkonen, Kaija Ward, sekä Lisa Suonio.

Leijonan luola Suomi tekee paluun syksyllä 2023. Ohjelmassa sijoittajina toimivat Kim Väisänen (Blancco), Noora Fagerström (Jungle Juice Bar), Jenni Kynnös (MySome), Jari Sarasvuo (Trainers House), Elias Aalto (Qvik, Wolt), sekä Sami Hedberg (Hedberg Live Oy)

Yrityksen arvon laskeminen leijonan luola