Työaikapankki laskuri / Liukuva työaika

Työaikapankki laskurin avulla voit laskea paljonko olet saanut kerättyä pankkitunteja tai kerrytettyä liukumasaldoasi tietyllä ajanjaksolla. Laskuri toimii, sekä kuukausipalkalla, että tuntipalkalla.

Liukuva työaika

Liukuvalla työajalla tarkoitetaan työaika järjestelyä, missä työntekijällä on itse mahdollisuus aikatauluttaa oma työpäivänsä. Voit tulla töihin vaikka aikaisemmin ja lähteä sitten, kun sopivaksi siltä päivältä katsot. Joissain tapauksissa on käytössä liukuma saldo, että pysytään kuitenkin työaika rajoissa. 

Liukuvaa työaikaa sovelletaan usein toimihenkilöillä tai sellaisissa tapauksissa, missä aikatauluilla ei ole niin merkitystä.

Työaikalaki ja liukuva työaika

Työaikalain mukaan päivittäinen liukuma-aika saa olla enintään neljä tuntia. Työehtosopimuksilla tai paikallisella sopimuksella enimmäismäärästä voidaan kuitenkin sopia erikseen.

Työaikapankki laskuri ohjeistus

Työpäivien määrä

Jos sinulle kertyy tai kerrytät säännöllisesti tunteja työaikapankkiin, niin tähän kohtaan voit laittaa esimerkiksi kuukauden tai vaikka koko vuoden työpäivät. Käytetään esimerkkinä 20pv.

Ylimenevät minuutin päivää kohden

Jos viikottainen työaikasi on esimerkiksi KVTES  mukainen yleistyöaika 38 tuntia ja 15 min. Tällöin vuorokautinen työaika on 38,25h / 5vrk = 7,65h = 7 tuntia ja 45 minuuttia. Tähän työaikaan kun lisätään puolen tunnin ruokatauko, niin kokonais työajaksi saadaan 8 tuntia ja 15 minuuttia. Tällöin työpäivän pituus voi olla esimerkiksi klo. 7.00 – 15.15. Jos teetkin vähän pidennettyä työpäivää esimerkikisi klo. 7.00 – 15.30 josta 15min menee työaika pankkiin, niin voit lisätä tähän kohtaan 15 (min)

Ylityöt tai pankkituntien käyttö

Tähän kohtaan voi merkata jos olet ollut esimerkiksi jonain päivänä vähän pidempään töissä, kun 15 minuuttia. Huomaa, että ylityöt kirjataan tässä tunti tunnista, koska kyseessä on oma ehtoinen ylityö, eikä työnantajan määräämä. Käytetään esimerkkinä 4h ylitöitä.

Jos olet käyttänyt liukumasaldoa tai työaikapankkiasi, niin voit vähentää tunteja kokonais laskennasta. Käytetään esimerkkinä tässä 2h saldovapaata.

Työaikapankkiin kertyneet tunnit

Oheisten esimerkkilaskelmien mukaisesti 20 päivässä työaika pankkiin on kertynyt 300 minuuttia eli 5 tuntia. Ylityöstä tuli 4 tuntia ja pankista vähennettiin 2 tuntia, joten kokonais saldoosi on kertynyt 7 tuntia kuukaudessa.

Työtunnit työpäiviksi

Jos haluat muuttaa pankkituntisi tunnit työpäiviksi, niin voit tehdä sen syöttämällä työpäiväsi pituuden, niinkuin se on tyehtosopimuksessasi määritelty.

Työehtosopimuksia ja lisätietoja

Tietokoneella tulostaessasi klikkaa ensin molemmat sivu mainokset alhaalta nuolesta pois

Työaikapankki laskuri ja saldovapaat.