Hydrostaattinen painelaskuri

Hydrostaattinen painelaskuri laskee paineen nestemäisessä väliaineessa. 

Hydrostaattinen painelaskuri



Hydrostaattinen painelaskuri laskee esimerkiksi sukeltajaan kohdistuvan paineen eri syvyyksissä.

Mitä on hydrostaattinen paine?

Hydrostaattinen paine liittyy nesteiden aiheuttamaan paineeseen. Paine syntyy nesteessä, kun se altistuu painovoimalle. Hydrostaattinen paine kasvaa syvyyden mukaan, eli ts. mitä syvemmällä ollaan sitä suuremmaksi paine kasvaa. Ilmiö johtuu siitä, että nesteissä olevat molekyylit painavat toisiaan ja ympäröiviä pintoja.

Hydrostaattisen paineen laskeminen

Hydrostaattisen paineen laskemiseksi käytetään Archimedeksen periaatetta. Periaate sanoo, että kohde nesteessä kokee ylöspäin suuntautuvan nostovoiman, joka on yhtä suuri kuin syvyyden mukaan muuttuva hydrostaattinen paine.

Hydrostaattinen paine lasketaan kaavalla P = ρ * g * h, missä:

  • P on paine
  • ρ on nesteen tiheys 
  • g on painovoiman kiihtyvyys
  • h on syvyys tai korkeus

Missä voit havaita tai kohdata hydrostaattista painetta

Hydrostaattiseen paineeseen voit törmätä monessakin asiassa. Sukeltamisessa kohtaat hydrostaattista painetta, eli mitä syvemmälle sukellat sitä kovemmalle paineelle altistut. Hydraulisissa järjestelmissä ja erilaisissa maan alaisissa putkistoissa kuten esimerkiksi vesijohtoverkostossa (vesitorni).