0
0 1
0
0 1
0
0 1

Supista tai lavenna


Tulos:

Murtoluku laskuri

Murtolukulaskurimme auttaa kaikissa murtolukuihin liittyvissä laskutoimituksissa – yhteenlaskusta vähennyslaskuun ja kertolaskusta jakolaskuun. Syötä vain murtoluvut laskuriin ja anna sen hoitaa loput. Laskuri myös supistaa ja laventaa murtoluvut automaattisesti.

Murtoluvut ovat olennainen osa matematiikkaa. Ne edustavat lukujen väliin jääviä arvoja, jotka eivät ole kokonaislukuja. Murtolukuja voidaan kuvata murto-osina, prosentteina tai desimaaleina. Murtoluvut kertovat meille paljon enemmän kuin vain sen, kuinka paljon jotakin on jäljellä. Ne auttavat meitä ymmärtämään ja vertailemaan suhteita, osuuksia ja jakaumia.

Murtoluvun rakenne

Ymmärtääksemme murtolukuja meidän on ymmärrettävä niiden rakenne. Murtoluvussa yläosaa, osoittajaa, käytetään ilmaisemaan kuinka monta osaa tarkastellaan, kun taas alaosa, nimittäjä, kertoo kuinka monta osaa kokonaisuudessa on. Murtoluku on siis kahden kokonaisluvun osamäärä.

Mikä on murtoluvun sekaluku?

Sekaluku on luku, joka koostuu kokonaisluvusta ja murtoluvusta. Sekalukuja käytetään yleisesti, kun halutaan ilmaista luku selkeämmin tai havainnollistaa sitä paremmin. Esimerkiksi, jos meillä on 7/4 tai seitsemän neljäsosaa, se voidaan esittää sekalukuna 1 3/4, joka tarkoittaa ”yksi kokonainen ja kolme neljäsosaa”.

Sekaluvun muodostaminen murtoluvusta tapahtuu seuraavasti:

  1. Jaa murtoluvun osoittaja (ylänumero) nimittäjällä (alanumero).
  2. Kirjoita jakolaskun kokonaisosa sekaluvun kokonaisosaksi.
  3. Kirjoita jakolaskun jäännös sekaluvun murtoluvun osoittajaksi ja murtoluvun nimittäjä säilyy samana.

Esimerkki: Muutetaan murtoluku 7/4 sekaluvuksi:

  1. Jaa 7/4, saat 1 ja jäännökseksi 3.
  2. Kokonaisosa on 1.
  3. Jäännös 3 tulee murtoluvun osoittajaksi, joten murtoluku on 3/4.

Joten murtoluku 7/4 on sekalukuna 1 3/4.

Vastaavasti sekaluvun voi muuttaa murtoluvuksi kertomalla kokonaisosa murtoluvun nimittäjällä ja lisäämällä siihen murtoluvun osoittajan. Esimerkiksi, sekaluku 1 3/4 voidaan muuttaa murtoluvuksi seuraavasti: 1*4 + 3 = 7, joten sekaluku 1 3/4 on murtolukuna 7/4.

Supistaminen ja laventaminen laskurin avulla

Murtoluku laskuri supistaa tuloksen automaattisesti oikeaan muotoon. Voit kuitenkin käyttää supistamiseen ja laventamiseen tarkoitettua laskuria, jos haluat erikseen esimerkiksi laventaa jonkin murtoluvun. Laventamisessa saat määrättyä kertoimen millä luvulla haluat murtoluvun laventaa.

Laventamisella muutetaan murtoluku suuremmaksi osoittajaksi ja nimittäjäksi, mutta säilytetään sen alkuperäinen arvo. Supistaminen taas tarkoittaa murtoluvun yksinkertaistamista pienimmäksi mahdolliseksi muodokseen.

Lisää murtoluvuista

Jos haluat oppia lisää murtoluvuista, niin alla on muutama linkki aiheeseen, sekä opetusmateriaalia:

https://opetus.wiki/doku.php/matematiikka:peruslaskutoimitukset_murtoluvuilla

https://www.oppisko.fi/osio/3-1-murtoluvut/