Varainsiirtovero laskuri 2024

Varainsiirtovero laskurin avulla voit laskea varainsiirtoveron määrän, kun ostat esimerkiksi kiinteistön, tontin, asunto-osakkeen, arvopaperin tai muun varainsiirtoveron piiriin kuuluvan hyödykkeen. Varainsiirtoveron maksaa yleensä ostaja tai ostajat ja he tekevät samalla myös ilmoituksen varainsiirtoverosta. Varainsiirtovero tulee ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteisesti. 

Varainsiirtoverokannat ovat vuoden 2024 mukaiset 

Varainsiirtovero laskuri. Laske varainsiirtoveron määrä taloa ostettaessa.

Mikä on varainsiirtovero ja miten se lasketaan?

Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan tietyistä omaisuuden siirroista, kuten kiinteistöjen ja arvopaperien kaupoista. Suomessa varainsiirtovero maksetaan, kun ostetaan esimerkiksi kiinteistö, asunto-osake tai muu arvopaperi. Veron suuruus riippuu siitä, minkä tyyppistä omaisuutta on siirretty. Varainsiirtoveron määrä lasketaan kauppahinnan mukaan ja riippuen siitä onko ostajia yksi vai useampi. Jos ostajia on useampi, niin tällöin esimerkiksi kiinteistön ostosumma jaetaan ostajien kesken ja omasta osuudesta lasketaan varainsiirtoveron määrä. 

Tarkemmin sanottuna:

  1. Kiinteistön kaupassa varainsiirtovero on yleensä 3 % kauppahinnasta.
  2. Asunto-osakkeiden ja muiden osakkeiden kaupassa vero on yleensä 1,5% kauppahinnasta.
  3. Varainsiirtovero muista arvopapereista kuin asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeista vero on 1,5% kauppahinnasta.

Varainsiirtovero tulee ilmoittaa ja maksaa 2 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu. 

Varainsiirtoveron voi ilmoittaa ja maksaa Omaverossa.

Ensiasunnon ostaja ja varainsiirtovero

Aikaisemmin ei ensiasunnon ostajan ole tarvinnut maksaa varainsiirtoveroa. Varainsiirtoverolaki kuitenkin muuttui 1.1.2024 ja muutoksen seurauksena myös varainsiirtoverovapaus poistui. Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden poistuttua veroja kompensoitiin kuitenkin alentavasti. 

Voit lukea lisää Verohallinon tiedotteesta
Asuntojen, kiinteistöjen ja arvopapereiden verokanta muuttuu