Keskiarvo laskuri

Yksinkertaisella ja selkeällä keskiarvo laskurilla voit laskea keskiarvon, mediaanin ja moodin yhdellä ja samalla kertaa. Syötä vain lukemat ja paina Lisää painiketta tai Enteriä

Jos tulee näppäilyvirhe niin voit poistaa numeron painamalla sitä.

Lisätyt numerot:

Voit poistaa numeron painamalla sitä

Tulokset:

Keskiarvo:

Mediaani:

Moodi:

Laske keskiarvo, mediaani ja moodi keskiarvol askurin avulla

Keskiarvo laskuri - Helppo tapa laskea numeeristen arvojen keskiarvo

Keskiarvon laskeminen on yksinkertainen mutta tärkeä käsite matematiikassa ja tilastoissa. Keskiarvo on keskimääräinen arvo, joka kuvaa numeeristen arvojen keskiarvoa, eli lukujen summa jaettuna lukumäärällä.

Keskiarvolaskuri on erittäin kätevä työkalu monissa eri tilanteissa, kuten opiskelussa, taloudessa ja liiketoiminnassa.Pystyt helposti laskemaan esimerkiksi lukion tai koulun keskiarvon.

Keskiarvolaskuri on myös erittäin helppo käyttää. Voit käyttää sitä milloin tahansa ja missä tahansa, kun sinun tarvitsee laskea keskiarvo nopeasti. Laskurin käyttäminen säästää aikaa ja vaivaa manuaalisessa laskemisessa.

Keskiarvon laskeminen onnistuu helposti keskiarvo laskurin avulla. Syötä vain kenttään lukema ja paina LISÄÄ napista saadaksesi uuden kentän mihin voi syöttää toisen lukeman. Laskuri laskee automaattisesti keskiarvon ja mediaanin.

Jos haluat syöttää uudet lukemat, niin paina Tyhjennä kaikki painiketta.

Painamalla numeroa saat poistettua yksittäiset numerot.

Keskiarvon laskeminen - Miten lasketaan

Keskiarvo lasketaan laskemalla halutut lukemat yhteen ja jakamalla yhteenlaskettu summa lukemien määrällä. 

Esimerkiksi lukemat 2 + 4 + 6 = 12. Tässä tapauksessa yhteenlaskettu summa 12 jaetaan lukemien määrällä 3, joten keskiarvoksi saadaan 4.

Mediaanin laskeminen keskiarvolaskurilla

Mediaania usein käytetään esimerkiksi keskipalkan laskennassa. Jos esimerkiksi halutaan tietää suomalaisten keskipalkka, niin mediaani antaa paremman tuloksen, kuin että se laskettaisiin aritmeettisen keskiarvon tapaan.

Mediaani laskentatavassa lukujoukkko jaetaan kahteen osaan jossa lukujoukon keskimmäinen arvo on mediaani. Jos lukujoukko on parillinen, niin silloin kahdesta keskimmäisestä luvusta lasketaan keskiarvo.

Lasketaan viiden työntekijän kuukauden keskipalkka. 

  1. 1200€
  2. 1700€
  3. 3600€
  4. 7400€
  5. 25500€

Jos lasketaan aritmeettinen keskiarvo tälle joukolle, niin keskipalkaksi saadaan 7880€ mikä tuntuu varsin suurelta, koska suurempi palkkaiset nostaa keskiarvoa. Laskemalla lukujoukon mediaani saadaan keskipalkaksi 3600€ mikä olisi varmaan lähempänä totuutta. Mitä isompi lukujoukko on sitä tarkempi tulos saadaan.

Mikä on liukuva keskiarvo?

Liukuva keskiarvo lasketaan samaan tapaan kuin normaali aritmeettinen keskiarvo, mutta liukuvan keskiarvon laskennassa keskiarvo lasketaan tietyn lukemamäärän mukaan, jolloin pystytään seuraamaan esimerkiksi keskilämpötilan keskiarvoa tietyllä ajanjaksolla. Esimerkiksi viimeisen 30vrk keskilämpötila, jolloin uusin vuorokausi tulee aina mukaan laskentaan ja viimeisin tippuu pois.

Miten lasketaan painotettu keskiarvo?

Painotettu keskiarvo on laskentamenetelmä, joka ottaa huomioon eri arvojen painoarvot keskiarvon laskemisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyillä arvoilla on suurempi vaikutus keskiarvon lopputulokseen kuin toisilla arvoilla. Painotettu keskiarvo on hyödyllinen silloin, kun eri arvoilla on erilainen merkitys tai tärkeysaste.

Painotetun keskiarvon laskeminen tapahtuu seuraavilla vaiheilla. Ensinnäkin, määritetään arvojen ja niitä vastaavien painoarvojen pari. Painoarvot voivat olla esimerkiksi prosentuaalisia osuuksia tai absoluuttisia lukuja, jotka määritellään tilanteen mukaan. Sen jälkeen, jokainen arvo kerrotaan sen painoarvolla. Saadaan kertolaskun tulokset kustakin arvosta ja painoarvosta. Näiden painotettujen arvojen summa lasketaan yhteen. Lopuksi, lasketaan painotettujen arvojen summa jaettuna painoarvojen summalla, jolloin saadaan painotettu keskiarvo.

Painotetun keskiarvon laskeminen voidaan tehdä seuraavilla vaiheilla:

  1. Määritä arvojen ja niitä vastaavien painoarvojen pari. Esimerkiksi, jos sinulla on arvoja A, B ja C, niin aseta niille painoarvot W(A), W(B) ja W(C).

  2. Kerro jokainen arvo sen painoarvolla. Saat siis kertolaskun tuloksen kustakin arvosta: A * W(A), B * W(B) ja C * W(C).

  3. Laske painotettujen arvojen summa yhteen. Saat siis summan kaikista kertolaskun tuloksista: A * W(A) + B * W(B) + C * W(C).

  4. Laske painotettujen arvojen summa jaettuna painoarvojen summalla. Saat siis keskiarvon jakamalla painotettujen arvojen summan painoarvojen summalla: (A * W(A) + B * W(B) + C * W(C)) / (W(A) + W(B) + W(C)).

Painotettu keskiarvo on hyödyllinen monissa tilanteissa. Esimerkiksi, opiskelijoiden keskiarvon laskemisessa, painotetulla keskiarvolla voidaan ottaa huomioon eri aineiden painoarvot tai arvosanojen tärkeys. Taloudellisissa laskelmissa painotettu keskiarvo voi auttaa huomioimaan eri tekijöiden vaikutuksen laskelmiin.

Painotettu keskiarvo tarjoaa tarkemman kuvan arvojen kokonaisvaikutuksesta, koska se ottaa huomioon niiden erilaiset painoarvot. Tämä auttaa päätöksenteossa ja analysoinnissa, kun eri arvoilla on eri merkitys tai vaikutus. Painotetun keskiarvon laskemiseen tarvitaan etukäteen tiedossa olevat painoarvot ja niiden oikea määrittely.

Käyttämällä painotettua keskiarvoa, voit tehdä tarkempia analyyseja ja päätöksiä, jotka perustuvat arvojen painotettuun merkitykseen. Se tarjoaa lisäulottuvuuden keskiarvojen laskentaan, joka auttaa paremmin huomioimaan erilaisten arvojen ja niiden merkitysten vaihtelut.