Matikka laskuri / laskukone

Matikka laskuri on hyvä online nettilaskin isolla näyttöruudulla. Laskin on tekstipohjainen mikä tarkoittaa, että voit syöttää laskutoimituksen suoraan tekstikenttään eikä siinä välttämättä tarvitse käyttää funtionäppäimiä.  Tämä nopeuttaa ja selkeyttää laskemista huomattavasti. 


matikka laskuri laskee helposti kaikki matematiikan tehtäväsi

Nettilaskin ohjeet:

Nettilaskimen Käyttöohjeet:

 1. Laskutoimituksen Syöttö: Avaa Nettilaskin ja syötä haluamasi laskutoimitus selkeään syöttökenttään.

 2. Näppäinten Hyödyntäminen: Voit käyttää alapuolella olevia nappeja lisätäksesi erilaisia matemaattisia symboleja ja funktioita.

 3. Laskennan Suoritus: Kun laskutoimitus on valmis, paina Enter-näppäintä. Tulos ilmestyy automaattisesti syöttökenttään laskutoimituksen alapuolelle.

 4. Mahdolliset Virheet: Mikäli syötät virheellisen laskutoimituksen, Nettilaskin ilmoittaa siitä selkeästi. Jos virheilmoitus toistuu, niin päivitä selain/sivu

 5. Desimaalierottimet: Voit käyttää sekä pilkkua että pistettä desimaalierottimena. Nettilaskin tunnistaa molemmat ja antaa tarkat tulokset.

 1. sin: Laskee sini arvon annetulle kulmalle.

 2. cos: Laskee kosini arvon annetulle kulmalle.

 3. tan: Laskee tangentti arvon annetulle kulmalle.

 4. : Laskee neliöjuuren annetulle luvulle.

 5. ^: Potenssiin korottaminen.

 6. ln: Luonnollinen logaritmi, joka on logaritmi kantaluvulla

 7. log: Kymmenkantainen logaritmi, joka on yleisimmin käytetty logaritmi matematiikassa.

 8. π: Kreikkalainen kirjain ”pi”, joka edustaa matemaattista vakioarvoa, suurin piirtein 3.14159. Se on ympyrän kehän pituuden ja sen halkaisijan suhde.

 9. e: Matemaattinen vakio, joka on luonnollisen logaritmin kantaluku. Sen arvo on suurin piirtein 2.71828.

 10. !: Ketoma (faktoriaali). Esimerkiksi 5! (luetaan ”viisi kertoma”) tarkoittaa laskutoimitusta 5×4×3×2×1=120.

Iso ruutu helpottaa nettilaskimen käyttöä ja selkeyttää laskutoimituksia​

Laskimessa on iso tekstipohjainen näyttöruutu, mikä helpottaa laskutehtävien tekemistä. Esimerkiksi jos haluat laskea useamman samaan aiheeseen liittyvän laskutoimituksen, niin tuloksia pystyt katsomaan helposti takautuvasti. Tyypillisesti yksirivisissä laskukone näytöissä pystyt tekemään vain yhden laskutoimituksen ja kirjaamaan tuloksen ylös paperille, että muistat sen tulevissa laskennoissa, sekä pystyt tarkastamaan menikö edellinen kaava oikein.

Nettilaskin jäljittelee MathCad ja Texas Instruments TI-85 tyylistä käyttöliittymää. 

Hyödynnä laskinta kaavojen laskemisessa

Laskimen käyttö kaavojen laskennassa tarjoaa monia etuja, etenkin kun työskennellään monimutkaisten tai pitkien matemaattisten lausekkeiden kanssa. 

Nettilaskin mahdollistaa kaavojen syöttämisen dynaamisesti. Voit muuttaa lukuja tai parametreja kaavassa ja saada välittömästi päivitetyn tuloksen. Kaavojen virheiden korjaus onnistuu näin todella helposti.