Ensimmäisen asteen yhtälö laskuri

Ensimmäisen asteen yhtälö laskurin avulla pystyt laskemaan vaikeammatkin ensimmäisen asteen yhtälöt, yhtälöparit ja yhtälöryhmät helposti ja nopeasti. 

Ensimäisen asteen yhtälön laskuri

x =

Ratkaisu:

Yhtälöparin laskuri

x + y =
x + y =

Ratkaisu:

Yhtälöryhmän laskuri

x + y + z =
x + y + z =
x + y + z =

Ratkaisu:

Ensimmäisen asteen yhtälö

Ensimmäisen asteen yhtälö on yksinkertainen matemaattinen yhtälö. 

 1. Määritelmä: Ensimmäisen asteen yhtälö on yhtälö, joka voidaan esittää muodossa
  , missä
  ja
  ovat reaalilukuja ja
  . Tässä
  on yhtälön tuntematon.

 2. Graafinen esitys: Graafisesti ensimmäisen asteen yhtälö esitetään suorana linjana koordinaatistossa.

 3. Ratkaisu: Yhtälön
  ratkaisu on
  . Tämä antaa arvon
  , jolla yhtälö toteutuu.
 4. Erityispiirteet:
  1. Kertoimen
   arvo määrittelee suoran kulmakerroin. Kulmakerroin kuvaa, kuinka paljon muuttuu, kun
   muuttuu yhdellä yksiköllä.
  2. Vakion
   arvo on suoran leikkauspiste y-akselin kanssa.
 5. Muunnokset: Yhtälö voidaan esittää myös muodossa
  , missä
  on kulmakerroin ja on y-akselin leikkauspiste.
 6. Yhtälön ominaisuudet:
  1. Yhtälöllä on aina yksi ja vain yksi ratkaisu.
  2. Yhtälön suora on aina nouseva tai laskeva (ei koskaan vaakasuora tai pystysuora) koordinaatistossa.

Ensimmäisen asteen yhtälöpari

 • Mikä se on? Se koostuu kahdesta yhtälöstä, joissa on yleensä tuntemattomat x ja y.
 • Graafinen esitys: Kaksi suoraa koordinaatistossa. Niiden leikkauspiste on ratkaisu.
 • Ratkaisut?
  • Yksi: Suorat leikkaavat toisensa.
  • Ei yhtään: Suorat ovat yhdensuuntaisia.
  • Monta: Suorat ovat samat.
 • Ratkaisumenetelmiä?
  • Eliminointi: Poistetaan toinen tuntematon.
  • Korvaus: Ratkaistaan toinen, korvataan toisessa.
  • Graafinen: Piirretään ja tarkastellaan.

Yhtälöryhmä

 1. Määritelmä: Yhtälöryhmä on kaksi tai useampi yhtälö, joita ratkaistaan samanaikaisesti.
 2. Tyypit:
  • Lineaariset yhtälöryhmät: Kaikki yhtälöryhmän yhtälöt ovat ensimmäisen asteen yhtälöitä.
  • Epälineaariset yhtälöryhmät: Yhtälöryhmässä on vähintään yksi epälineaarinen yhtälö.
 3. Yhtälöiden ja tuntemattomien määrä:
  • Yhtälöryhmä voi olla ylimääräinen (liian monta yhtälöä), alimääräinen (liian vähän yhtälöitä) tai sopiva (oikea määrä yhtälöitä tuntemattomien määrään nähden).
 4. Ratkaisun olemassaolo ja yksikäsitteisyys:
  • Yhtälöryhmällä voi olla yksi ratkaisu, ei ratkaisua lainkaan, tai rajattomasti ratkaisuja.
  • Jos lineaarisella yhtälöryhmällä on yhtä monta yhtälöä kuin tuntematonta, ja determinantti (jos se on matriisimuodossa) ei ole nolla, silloin yhtälöryhmällä on yksikäsitteinen ratkaisu.
 5. Ratkaisumenetelmiä:
  • Eliminointimenetelmä: Yksi tuntematon eliminoidaan yhtälöistä kerrallaan.
  • Korvausmenetelmä: Yksi yhtälö ratkaistaan yhden tuntemattoman suhteen, ja tämä ratkaisu korvataan toiseen yhtälöön.
  • Matriisimenetelmä: Käyttäen matriisialgebraa (esim. Gaussin eliminaatio tai Cramerin sääntö) yhtälöryhmän ratkaisu voidaan löytää.
  • Graafinen menetelmä: Yhtälöt piirretään koordinaatistoon, ja niiden leikkauspisteet ovat ratkaisuja. (Tämä on käytännöllinen vain pienille yhtälöryhmille.)