Painoindeksilaskuri / BMI-laskuri

Painoindeksilaskuri laskee painoindeksin pituuden ja painon mukaan. Painoindeksi ilmoitetaan yksikössä kg/m2. Tämä painoindeksi laskuri on tarkoitettu aikuisille. Lapsilla ja nuorilla painoindeksirajat ovat vähän erilaiset. Painoindeksistä käytetään myös lyhennystä BMI, mikä tulee englannin kielen sanoista Body Mass Index.

Mitä painoindeksi tarkoittaa?

Painoindeksi eli BMI lasketaan pituuden ja painon suhteen. Paino ei yksistään kerro siitä, onko ihmisellä ylipainoa vai ei, koska ihmiset ovat eri pituisia. Myöskään painoindeksi ei kerro täysin totuutta, koska  se ei huomioi kaikkia yksilöllisiä tekijöitä, kuten kehon koostumusta, lihasmassaa tai rasvaprosenttia. Siksi se voi antaa virheellisiä tuloksia erityisesti urheilijoille, jotka voivat olla lihaksikkaampia kuin keskimääräinen henkilö samalla painolla ja pituudella.

Panoindeksi kertoo tarkemmin kuin puntari siitä, että oletko yli- vai alipainoinen. Lääkärit usein suosittelevatkin seuraamaan ennemmin painoindeksiä, kuin puntarin tuloksia lihavuuden määrittelyssä.

Miten laskea BMI kaavan avulla?

Painoindeksi lasketaan jakamalla paino (kg) pituuden neliöllä, missä pituus korotetaan toiseen potenssiin.

Painoindeksi kaava:
BMI = paino(kg) / pituus

Mikä on hyvä painoindeksi?

Hyvä ja terveellinen BMI-luku taulukon mukaan tarkasteltuna on 19 – 22 kg/m2. Laskennassa ei eritellä ikäryhmiä, eikä sitä onko kyseessä mies vai nainen. 

BMI rajat

BMI rajat on määritelty kahdeksaan kategoriaan

  1. alle 15 sairaalloinen alipaino
  2. 15 – 17 merkittävä alipaino
  3. 17 – 18,5 normaalia alhaisempi paino
  4. 18,5 – 25 normaali paino
  5. 25 – 30 lievä ylipaino
  6. 30 – 35 merkittävä ylipaino
  7. 35 – 40 vaikea ylipaino
  8. yli 40 sairaalloinen ylipaino

BMI ja laihduttaminen: Tasapaino terveyden ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi

BMI:n laskeminen on hyödyllinen työkalu terveyden arvioimiseen, mutta ei välttämättä kerro koko tarinaa yksilön terveydentilasta. Jos BMI-laskennan perusteella havaitsemme, että painoindeksi on yli terveellisen alueen, voi olla hyvä harkita laihduttamista terveyden parantamiseksi. On tärkeää kuitenkin painottaa, että laihduttaminen tulisi tapahtua terveellisellä ja kestävällä tavalla.

Laihduttaminen ei tarkoita äärimmäisiä dieettejä tai nälkää. Sen sijaan se tarkoittaa terveellisten elämäntapojen omaksumista, kuten tasapainoisen ruokavalion noudattamista, säännöllistä liikuntaa ja hyvää unenlaatua. Laihduttamisen tulisi olla kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka huomioi fyysisen, emotionaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin.

On tärkeää kuunnella kehoa ja asettaa realistisia tavoitteita laihduttamiselle. Jokaisen keho on yksilöllinen, ja terve paino vaihtelee henkilökohtaisesti. Keskeistä on pyrkiä saavuttamaan tasapaino terveyden ja hyvinvoinnin välillä.

Lisää tietoa painoindeksistä:
https://kuntoplus.fi/laihdutus/painoindeksi

Tietokoneella tulostaessasi klikkaa ensin molemmat sivu mainokset alhaalta nuolesta pois

Painoindeksilaskuri ja BMI rajat.